Lekcja 2 – Przedziały ufności. Estymacja przedziałowa.