Lekcja 9 – Badanie przebiegu zmienności funkcji (tabelka)