Lekcja 7 – Monotoniczność i ekstrema lokalne funkcji. Najmniejsza i największa wartość funkcji (ekstrema globalne).