Lekcja 3 – Obliczanie przybliżonych wartości wyrażeń. Obliczanie stycznej i normalnej do krzywej.