Lekcja 17 – Relacje częściowego porządku. Diagramy Hassego.