Lekcja 4 – Twierdzenie o trzech ciągach. Sumy ciągu arytmetycznego i geometrycznego.