Lekcja 8 – Największe i najmniejsze wartości funkcji (ekstrema globalne)