Lekcja 2 – Dobór zmiennych objaśniających. Metoda Hellwiga.