DODAJ SOBIE SKRZYDEŁ NA SESJI - ZGARNIJ DWUPAKA RED BULLA!
Razem z każdym zakupem Kursów studenckich otrzymujesz kod na odbiór darmowych Red Bulli.

Wróć do: Kurs Równania Różniczkowe

Lekcja 4 – Niektóre równania nieliniowe rzędu pierwszego. Równanie różniczkowe rodziny linii.

Zapisz się proszę na Kurs przed rozpoczęciem tej Lekcji.

Lekcja poświęcona kilku typom równań różniczkowych nieliniowych. Najczęściej robota polega tu na sprowadzeniu do równania liniowego - pomoże bardzo opanowanie materiału z poprzedniej Lekcji.

Spis treści

 • wybrane równania nieliniowe - omówienie [02:58]
 • równanie różniczkowe Bernoulliego – podstawienie i sposób rozwiązywania [10:51]
 • równanie różniczkowe Bernoulliego - przykład 1 [13:57]
 • równanie różniczkowe Bernoulliego - przykład 2 [23:18]
 • równanie różniczkowe Bernoulliego - przykład 3 [30:40]
 • równanie różniczkowe Riccatiego – podstawienie i sposób rozwiązywania [39:25]
 • równanie różniczkowe Riccatiego - przykład [41:08]
 • równanie różniczkowe Clairauta – sposób rozwiązywania [45:05]
 • równanie różniczkowe Clairauta - przykład 1 [48:58]
 • równanie różniczkowe Clairauta - przykład 2 [51:45]
 • równanie różniczkowe zupełne – metoda rozpoznawania [55:29]
 • równanie różniczkowe zupełne - przykład 1 [57:31]
 • równanie różniczkowe zupełne - przykład 1 [01:04:01]
 • metoda sprowadzania równania do równania różniczkowego zupełnego (czynnik całkujący), 2 typy czynników całkujących - omówienie [01:08:47]
 • równania na czynnik całkujący - przykład 1 [01:12:24]
 • równania na czynnik całkujący - przykład 2 [01:16:14]
 • równanie różniczkowe rodziny linii - omówienie [01:22:28]
 • wyznaczanie równania różniczkowego rodziny linii - przykład [01:25:34]
 • pojęcie trajektorii ortogonalnych rodziny linii, równanie rodziny krzywych ortogonalnych - przykład [01:28:35]

Tagi Lekcji: rrozniczkowel4
Wróć do: Kurs Równania Różniczkowe