Wróć do: Kurs Logika

Lekcja 3 – Tautologie

Zapisz się proszę na Kurs przed rozpoczęciem tej Lekcji.

Na tej Lekcji omawiam bardzo ważne zagadnienie tautologii logicznych.

Powoli, na wielu przykładach pokazuję dwie metody sprawdzania, czy zdanie jest tautologią i różne pułapki z tym związane.

Przykłady dobrałem zarówno w samej symbolice logicznej p, q, r, ... , a także opierające się na pełnych zdaniach w języku polskim.

Na Lekcji wprowadziłem także prawa logiczne.

Spis treści

 • co to jest tautologia? [1:34]
 • 5 przykładów na sprawdzanie, czy zdanie jest tautologią metodą zerojedynkową (tablicy logicznej) [4:11]
 • 5 przykładów na sprawdzanie, czy zdanie jest tautologią metodą nie wprost [19:14]
 • prawa logiczne jako tautologie [49:18]
 • dowód prawa kontrapozycji [54:01]
 • zadanie 4: wykazywanie prawdziwości zdań złożonych zapisanych w zwykłym języku polskim (metoda nie wprost) [55:44]
 • zadanie 5: wykazywanie prawdziwości zdań złożonych zapisanych słownie (metoda nie wprost) [1:00:24]
 • zadanie 6: wykazywanie prawdziwości zdań złożonych zapisanych słownie (metoda zerojedynkowa tablicy logicznej) [1:03:21]
 • zadanie 7: wykazywanie prawdziwości zdań złożonych zapisanych słownie (metoda nie wprost) [1:04:58]
 • zadanie 8: wykazywanie prawdziwości zdań złożonych zapisanych słownie (metoda nie wprost) [1:08:46]
 • zadanie 9: rozstrzyganie, czy da się określić wartość zdań złożonych zapisanych słownie [1:11:45]
 • zadanie 10: równoważność zdań złożonych zapisanych słownie (metoda zerojedynkowa tablicy logicznej) [1:13:56]

Tagi Lekcji: dyskretnal10, logikal3
Wróć do: Kurs Logika