Lekcja 3 – Izomorfizm i typy grafów

Zapisz się proszę na Kurs przed rozpoczęciem tej Lekcji.

Na tej Lekcji przedstawię kilka rzeczy związanych z grafami:

 • izomorfizm
 • zapis przy pomocy ciągów stopni
 • podstawowe typy grafów

Przed rozpoczęciem możesz powtórzyć:

Spis treści

 • pojęcie "identyczności" grafów
 • pojęcie "izomorficzności" grafów
 • 4 zadania na pokazywanie izomorficzności (lub nie) grafów
 • zapis grafu przy pomocy ciągu stopni wierzchołków (lub ciągu liczb kolejnych stopni wierzchołków)
 • niezmienniki izomorfizmu - z przykładem
 • twierdzenie o sumie stopni wierzchołków
 • grafy proste, regularne, puste - 2 przykłady
 • zadanie na zliczanie liczby grafów prostych
 • zadanie na rysowanie grafu z zadanego ciągu stopni wierzchołków
 • 2 zadania na rysowanie grafów z zadanego ciągu liczb wierzchołków kolejnych stopni
 • zadanie na zastosowanie twierdzenia o sumie stopni wierzchołków (liczenie wierzchołków)
 • suma grafów z zadaniem
 • podgraf z zadaniem
 • dopełnienie grafu z zadaniem
 • graf pełny z zadaniem
 • zadanie na grafy samodopełniające się (izomorficzne ze swoim dopełnieniem)
 • grafy dwudzielne z zadaniem

Tagi Lekcji: dyskretnal24, grafyl3
Wróć do: Kurs Grafy (wybrane zagadnienia)