Lekcja 1 – Wprowadzenie do grafów. Podstawowe pojęcia.

Zapisz się proszę na Kurs przed rozpoczęciem tej Lekcji.

Lekcja wprowadzająca do grafów. Sprawdzamy, czym właściwie są grafy i podstawowe związane z nimi pojęcia: droga, cykl, wierzchołki, krawędzie...

Rysujemy wykresy i tworzymy tabelki grafów.

Na początek możesz powtórzyć sobie trochę wprowadzenie do relacji (ale nie jest to koniecznie potrzebne):

Spis treści

  • definicje grafu nieskierowanego i skierowanego
  • zadanie na rysowanie wykresu grafu o zadanych wierzchołkach i krawędziach
  • zadanie na tworzenie tabelki do grafu o danym wykresie
  • definicja drogi i długości drogi
  • zadanie na drogi i ich zapis przy pomocy wierzchołków
  • definicja cyklu, drogi acyklicznej i grafu acyklicznego
  • zadanie na szukanie cyklów i określanie acykliczności
  • zadanie na rysowanie grafu z danych tekstowych
  • definicje wierzchołków sąsiednich, osiągalności, pętli, krawędzi wielokrotnych
  • zadanie na odnajdywanie podstawowych elementów grafu w grafie nieskierowanym

Tagi Lekcji: dyskretnal22, grafyl1
Wróć do: Kurs Grafy (wybrane zagadnienia)