Lekcja 1 – Całki oznaczone

Zapisz się proszę na Kurs przed rozpoczęciem tej Lekcji.

Na tej Lekcji pokazuję, jak oblicza się całki oznaczone.

Przekonasz się na niej, dlaczego obliczanie całki oznaczonej sprowadza się właściwie do obliczenia całki nieoznaczonej z małym dodatkiem.

Spis treści

  • potrzebne wzory [03:44]
  • podstawowe wzory wartości funkcji trygonometrycznych i cyklometrycznych [07:05]
  • sposób obliczania całki oznaczonej (twierdzenie Newtona-Leibnitza) - przykład 1 [11:16]
  • obliczanie całki oznaczonej - przykład 2 [17:56]
  • obliczanie całki oznaczonej (przez podstawienie) - przykład 3 [29:04]
  • obliczanie całki oznaczonej (przez części) - przykład 4 [35:37]
  • obliczanie całki oznaczonej (całka wymierna) - przykład 5 [41:30]

Tagi Lekcji: oznaczonel1
Wróć do: Kurs Całki Oznaczone, Niewłaściwe i Zastosowania Całek