Kalkulator do wykresu i podstawowych własności funkcji (badanie zmienności funkcji)