Materiały uzupełniające

Materiały uzupełniające

Materiały uzupełniające

Materiały uzupełniające

Materiały uzupełniające

Lekcja 7 – Badanie rozkładu odchyleń losowych

Materiały uzupełniające

Lekcja 6 – Błędy standardowe ocen parametrów. Istotność parametrów.

Lekcja 5 – Dopasowanie modelu do danych empirycznych. Efekt katalizy.