Kalkulator do granic ciągów

Matura, maj 2018 – poziom ROZSZERZONY

Matura, maj 2018 – poziom PODSTAWOWY

Próbna matura z Operonem, listopad 2018 – poziom ROZSZERZONY

Matura poprawkowa sierpień 2018. Poziom podstawowy.

Próbna matura z Operonem, listopad 2018 – poziom PODSTAWOWY

Kalkulator do pól obszarów

Kalkulator do tablic logicznych

Kalkulator do tautologii

Kalkulator do złożenia funkcji

Kalkulator do największych/najmniejszych wartości (ekstremów globalnych)

Kalkulator do ekstremów

Kalkulator do asymptot

Kalkulator do wykresu i podstawowych własności funkcji (badanie zmienności funkcji)

Kalkulator rozkładu F-Snedecora

Kalkulator rozkładu Chi-kwadrat

Kalkulator obszaru krytycznego t-Studenta

Kalkulator rozkładu hipergeometrycznego

Kalkulator rozkładu Poissona

Kalkulator rozkładu Bernoulliego

Kalkulator rozkładu normalnego

Kalkulator do całek oznaczonych (i niewłaściwych)

Kalkulator do szeregów

Kalkulator do równań różniczkowych