Jak przerobić model nieliniowy na liniowy wykorzystując logarytmy (ARTYKUŁ)